Logo

HOMEERGOTHERAPIEHANDTHERAPIEDE PRAKTIJKVERGOEDINGCONTACT

Ergotherapie

Ergotherapie is er voor iedereen die door ongeval, ziekte of (psychische) beperking moeite heeft gekregen met het uitvoeren van alledaagse handelingen. Dit kan zijn op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, zelfzorg en mobiliteit. Ergotherapie De Doorkijk heeft als doel om u weer zo zelfstandig mogelijk te laten handelen. Wij gaan uit van wat u nog wél kunt en zullen uw sterke kanten benutten om de beperkingen te compenseren.

De behandeling begint met een uitgebreid intakegesprek om u te leren kennen en om meer te weten te komen over de hulpvragen die u heeft. De ergotherapeut kijkt hierbij naar de persoon, de activiteit en de omgeving waarin die activiteit gedaan wordt. Het kan daarom voorkomen dat de behandeling (deels) bij u thuis of op uw werk plaatsvindt, daar waar de hulpvraag zich afspeelt. Samen met u worden vervolgens doelen opgesteld en zal worden gekeken hoe de ergotherapeut u kan ondersteunen om deze doelen te bereiken.

De behandeling kan bestaan uit training, tips, advies en ondersteuning. Een aantal voorbeelden van activiteiten die de ergotherapeut kan doen tijdens de behandeling zijn:

  • Tips over het ontlasten van pijnlijke gewrichten tijdens activiteiten
  • Tips over eenhandig kleding aantrekken
  • Trainen van koken, na hersenletsel
  • Ondersteuning bij de aanvraag van hulpmiddelen bij WMO of zorgverzekeraar
  • Advies over inrichting van de woning bij rolstoelafhankelijkheid of valgevaar
  • Advies over het gebruik van hulpmiddelen
  • Ondersteuning en adviezen aan mantelzorgers etc.

  • Herkent u zich in bovenstaande of heeft u een vraag? Aarzel niet en neem Contact op.